top
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Hjælp og vejledning
Benyt vores 7 simple trin og jeg vil ringe dig op for samtale inden for 15 min.

Brug de runde spørgsmåls-tegn til højre i bestillingen, for trinvis vejledning.

Ring 71 99 88 44 og lad mig gratis og uforpligtende indtaste alt for bestillingen.


Døgnservice på telefon71 99 88 44
 

Arranger en bisættelse

En bisættelse i Folkekirken er gratis, mens der oftest er udgifter forbundet med afholdelse af en borgerlig ceremoni fra krematorium, kirkegårdskapel eller hospitalets kapel. Efter kremeringen nedsættes urnen i et gravsted eller askespredes over åbent hav fra båd - læs mere

Gratis service: Ring 71 99 88 44, og få vejledning om muligheden for afholdelse af en ceremoni


Bisættelse i kirke: Bedemanden aftaler altid handlingen personligt med præst, kordegn og øvrige personaler, samt fremsender en elektronisk rapportering til alle involverede parter.

På selve begravelsesdagen - en time før bisættelsen - ankommer, placerer og pynter bedemanden kisten. Derudover pyntes kirkens midtergang foran alteret, hvis blomster er bestilt. Det forventes, at familien møder op senest 15 min. før, så der kan tages imod de fremmødte i våbenhuset.

Familien sætter sig derefter ind på stolepladserne nærmest kisten. Bisættelsen begynder med orgelspil (præludium), efterfulgt af første salme, nådeshilsen, trosbekendelsen og derpå anden salme. Derefter følger begravelsestalen (som aftales på mødet med præsten) og jordpåkastelsesritualet.

Når det er tid, giver præsten tegn til familien og de som skal bære kisten (min 4 - max 6 personer), stiller sig klar. Præsten går forrest, derefter kistebærerne med kisten efterfulgt at nærmeste familie. Resten følger med ud i den rækkefølge, som stolerækkerne tømmes i kirken. Ved rustvognen kan der lægges en kasterose og siges et sidste farvel.  

Bedemanden arrangerer alt med kirken, præsten og kirkegården - intet gør-det-selv


Borgerlig ceremoni fra kapel: En borgerlig ceremoni foregår ofte fra et sygehus (gratis) eller mod betaling på et krematorium. Her bestemmer I som familie selv, hvad der skal ske. Bedemanden arrangerer alt med kapellet, tider og personale for gennemførsel af en stille afsked - eller inkl. jazzband.

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, eller var medlem af et andet trossamfund, er der tale om en borgerlig handling. Selvom afdøde ikke var medlem af Folkekirken, skal dødsregistreringen stadig ske på det lokale sognekontor, da sognekontoret er den officielle begravelsesmyndighed.

Efter ceremonien bæres kisten ofte ud til rustvognen, hvis ikke handlingen sker fra krematoriets kapel – i så fald bliver kisten stående og køres af bedemanden eller personalet til krematoriet- læs mere

Fuld service: Bedemanden ordner alt nødvendigt papirarbejde frem til skifteretten


Vidste du: Der er ingen lovgivning om, at man skal afholde en højtidelighed i forbindelse med begravelsen. Der er faktisk intet krav om, at der overhovedet skal være en begravelseshandling. Man kan blot deltage ved urnenedsættelsen på familiegravstedet.
Copyright © Bedre Begravelse ApS - All Rights Reserved.

webshop.io Content Management System.


HTML5 | CSS3