top
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Hjælp og vejledning
Benyt vores 7 simple trin og jeg vil ringe dig op for samtale inden for 15 min.

Brug de runde spørgsmåls-tegn til højre i bestillingen, for trinvis vejledning.

Ring 71 99 88 44 og lad mig gratis og uforpligtende indtaste alt for bestillingen.


Døgnservice på telefon71 99 88 44
 

Askespredning over hav

En bisættelse med askespredning over hav kan gennemføres med en kirkelig højtidelighed eller med familiens afsked på et kapel. Kisten køres i rustvogn til krematoriet, og søurnen kan afslutningsvist udleveres til familien, så de kan forestå selve askespredningen til søs.

Ring 71 99 88 44 og få en samtale med den vagthavende bedemand om askespredning over havØnskes der askespredning over åbent hav, dikterer lovgivningen på området, at afdøde selv skal have ansøgt om dette. Men hvis der ikke foreligger en sådan ansøgning, kan den lokale præst give dispensation til askespredning. Bedemanden laver det fornødne papirarbejde for opnåelse af tilladelse til askespredning.

personregistrering.dk kan man finde blanketten 'Spredning af aske over åbent hav', som man kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med de øvrige papirer, som man som efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet.

Det er ikke et krav, at man skal bruge blanketten. Man må gerne skrive sit ønske på et almindeligt stykke papir. Man skal blot sørge for, at ens fulde navn, folkeregister adresse og CPR-nummer er anført. Man skal også huske datering og underskrift, som familien kan give til bedemanden.

Fuld service: Bedemanden ordne alt papirarbejde inkl. tilladelse til askespredning


Begravelseslovens §3, stk. 3: Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres. Det vil betyde, at der skal jordfæstes på en kirkegård.
 
Vær opmærksom på, at en begravelse via askespredning skal ske ude på åbent hav - ikke i en sø eller over en lille fjord. Asken må heller ikke stå på en hylde i sommerhuset. Der skal gennemføres en fuld "begravelse", ellers vil der kunne indgives en politianmeldelse fra tredjepart.
Copyright © Bedre Begravelse ApS - All Rights Reserved.

webshop.io Content Management System.


HTML5 | CSS3