top
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Hjælp og vejledning
Benyt vores 7 simple trin og jeg vil ringe dig op for samtale inden for 15 min.

Brug de runde spørgsmåls-tegn til højre i bestillingen, for trinvis vejledning.

Ring 71 99 88 44 og lad mig gratis og uforpligtende indtaste alt for bestillingen.


Døgnservice på telefon71 99 88 44
 

Begravelse i kirke eller fra kapel

En kistebegravelse gennemføres normalt fra afdødes lokale kirke eller fra kirkegårdskapellet, da der i forlængelse af højtideligheden jordfæstes en kiste i et gravsted. En begravelseshandling under Folkekirken er altid gratis, når blot den finder sted i afdødes eget sogn.

Gratis service: Ring 71 99 88 44 for uforpligtende rådgivning hos vagthavende bedemand

 
Kirkelig højtidelighed: Bedemanden finder præsten og aftaler den kirkelige handling med præst og kirkekontor. Orgel og kor vil præsten arrangere, mens bedemanden har ansvaret for alt det praktiske omkring højtideligheden, samt aftaler med kirkegård og kapel.

På selve dagen, en time før begravelsen, placerer og pynter bedemanden kisten sammen med kirketjeneren, og kirkens midtergang pyntes med familiens medbragte blomster.

Det forventes, at den nærmeste familie møder op senest 15 minutter før begravelsen, så der kan tages imod de fremmødte i våbenhuset. Kom ikke for tidligt, men kom heller ikke for sent! Fem minutter før ceremoniens start sætter familien sig ind på stolepladserne nærmest kisten.

Kistebegravelsen begynder med orgelspil (præludium), efterfulgt af første salme, nådeshilsen, trosbekendelsen og derpå anden salme. Derefter følger begravelsestalen.

Kisten bæres ud, når præsten giver tegn. Præsten går forrest, efterfulgt af den nærmeste familie, ud til gravstedet, hvis der skal jordfæstes på kirkens egen kirkegård. Alternativt bæres kisten ud til den ventende rustvogn, hvorefter der køres i kortege ud til gravstedet. Her gennemføres jordpåkastelsesritualet af præsten, og der bedes til sidst en fællesbøn.

Gratis service: Ring 71 99 88 44 for vejledning om mulighederne for begravelse i kiste


Borgerlig begravelse: Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, medlem af andet trossamfund, eller hvis familien ønsker en afsked uden præst, kan der afholdes en borgerlig ceremoni. I modsætning til en kirkelig handling bestemmer man selv alt, hvad der skal ske under begravelseshandlingen.
 

Traditionelt set finder begravelseshandlingen sted i det kirkegårdskapel, der hører til den kirkegård, hvor den afdøde skal begraves. Det er altid muligt at benytte kapellet ved en kistebegravelse, men kirkens øvrige faciliteter kan man ikke benytte sig af ved en borgerlig begravelse. Dette er også tilfældet, selv om afdøde var medlem af folkekirken.

På dagen placerer og pynter bedemanden kisten og stedet. Men ceremonien kan også sagtens afholdes privat, i et telt eller på et sted, der betød meget for afdøde. Der er ingen lovgivning om, hvordan afdøde kommer til gravpladsen, men til gengæld streng lovgivning om, hvor en kiste begraves.
Copyright © Bedre Begravelse ApS - All Rights Reserved.

webshop.io Content Management System.


HTML5 | CSS3