top
E-mail side 
Gå til forsiden

Hjælp og vejledning?

Gennemfør 7 trin og du bliver kontaktet for personlig samtale inden for 15 minutter.

Alt sker krypteret og skulle du alligevel ikke vælge os som bedemand, slettes alle data om 14 dage.

Anmelder er den person, der er tættest på den afdøde familiemæssigt. Hvis afdøde ikke har nogen nær familie, og du er den nærmeste pårørende, skal du blot gøre rede for omstændighederne.

Bestiller behøver ikke også at være anmelder. Bestiller er blot vores kontaktperson, der hjælper "anmelder" med at få ønsket begravelse eller bisættelse arrangeret i hele landet.

Betal 0 kr. Først når vi har arrangeret alt, bliver der indgået en bindende aftale om levering af vores begravelsesservice med op til 90 dages kredit.
Ring hele døgnet 70 25 25 33 for samtale med vores vagthavende bedemand, der også kan overtage for indtastning eller lægge en aftale om hjemmebesøg for personlig samtale.

Indtast her afdødes informationer, og angiv herigennem det lokale sogn. Dette er myndigheden, men ikke nødvendigvis ceremonistedet, for afholdelse af en evt. højtidelighed.

Er sognet ikke på listen, skal du blot klikke her for at søge dig frem til det korrekte sogn i kirkeministeriets database. Angiv herefter det korrekte sogn på vores liste.

Indtastet CPR-nr. opbevares krypteret. Er du usikker, så udelad de fire sidste cifre.

Er du i tvivl? Vores vagthavende bedemand sidder ved telefonen hele døgnet for hjælp til bestillingen eller blot gratis rådgivning.
Er du i tvivl? Overlad det til os, at indsamle informationer for civil stand. Blot udfyld det, som er muligt, og vi tager det op i samtalen.

Er der en efterlevende ægtefælle / registeret partner eller var afdøde enke eller enkemand? Denne persons informationer indtaster du her - ellers lad bedemanden undersøge.

Indtastet CPR-nr. håndteres krypteret. Er du usikker, så udelad blot de fire sidste cifre.

Gratis døgnservice: Ring 70 25 25 33, hvis du sidder med spørgsmål, har behov for hjælp til bestillingen eller ønsker hjemmebesøg med personlig samtale og bestilling af bedemand.
Begravelsesoplysninger om medlemskab af trossamfund har betydning for, hvilke muligheder kirken og kirkegården kan tilbyde.

Folkekirken tilbyder gratis kirkelig handling til medlemmer og lavere pris på gravstedet – læs mere

Er der et familiegravsted, så findes det på listen over offentlige kirkegårde. Har afdøde gravsted på en privatejet kirkegård, indtaster du blot oplysninger om dette.

Gratis døgnservice: Ring 70 25 25 33, hvis du sidder med spørgsmål, har behov for hjælp til bestillingen eller ønsker hjemmebesøg.
Start med at oplyse omtrentlige højde og vægt. Dette gør det muligt at vælge den korrekte størrelse kiste og afsætte det korrekte antal personaler, der skal deltage ved ilægningen (løft).

Ilægningen kan ske om tre timer på privatadresse, hospice eller plejehjem med familiens deltagelse og udbæring til rustvogn, mens der fra hospital altid kan arrangeres en fremvisning efter kisteilægning på kapellet.

Kan bedemanden ikke komme ind med kisten til ilægningen, kan der blive pålagt 399 kr. for brug af båre. Dette sker typisk i høje etageejendomme med smalle opgange, men er noget, vi altid aftaler.

Tøj kan indleveres til hospitalets kapel, hvis du ønsker at benytte afdødes egne klæder. På plejehjem iklæder personalet normalt altid afdøde, før bedemanden ankommer. Alternativt kan et ligklæde bestilles.

Gratis døgnservice: Ring 70 25 25 33, hvis du sidder med spørgsmål, har behov for hjælp til bestillingen eller ønsker hjemmebesøg med personlig samtale og lokal bestilling af bedemand.
Det er lovpligtigt, at en korrekt søurne benyttes og askespredelsen sker min. 300 meter fra kysten. Det er ikke lovligt, at sprede asken i søer, over land eller beholde urnen hjemme. Askeurnen er punkt-forseglet i låget og kan lirkes op med en kniv eller et lignende værktøj.
Er dødsfaldet sket på et plejehjem eller hospital, kan du finde stedet i øverste røde bjælke. Ellers kan adressen blot anføres i felterne her på siden.

Er dødsfaldet sket på hospital, er der ingen akutkørsel. Her og nu fokuserer vi på det indledende papirarbejde, og bedemanden skal i gang med, at arrangere højtidelighed og kirkegård.

Gratis døgnservice: Ring 70 25 25 33, hvis du sidder med spørgsmål, har behov for hjælp til bestillingen eller ønsker hjemmebesøg med personlig samtale og lokal bestilling af bedemand.
Er du i tvivl om valg af kirke og kirkegård, så lad valgmulighederne stå. Så tager vi det i forbindelse med samtalen om 15 minutter.

Begravelseshjælp kan også tilvælges her på siden. Har boet under 19.050 kr. i formue, kan du ansøge om den højeste sats. Er der en efterlevende ægtefælle, er den nedre formuegrænse 38.400 kr.

Købes på kredit, sker udbetaling begravelseshjælp til bedemand. Betales med kort eller er regningen hos os betalt, sker udbetaling til anmelders Nemkonto.

Indtast derfor her anmelders cpr-nummer for denne ansøgning om begravelseshjælp og for brug til papirarbejdet. Afslutningsvist kan du/I nedfælde lidt tanker og ønsker til bedemanden. Hermed kan vi være endnu bedre forberedt til samtalen om 15 minutter.

Gratis døgnservice: Ring 70 25 25 33, hvis du sidder med spørgsmål, har behov for hjælp til bestillingen eller ønsker hjemmebesøg med personlig samtale og lokal bestilling af bedemand.

Alternativt skal du blot færdiggøre bestillingen på næste side og afvente bedemanden ringer dig op med henblik på personlig betjening inden for 15 minutter.
Øverst på denne side ser du informationer om den arrangerede handling. Hvis alt er, som det skal være, skal du blot besvare disse fire spørgsmål:

På et krematorium-kapel bliver kisten ofte stående, mens kisten i en kirke ofte bliver båret ud til rustvogn til en sidste afsked, før kørsel til krematoriet.

Er højtideligheden ønsket i stilhed, skal højtideligheden ikke bekendtgøres. Det er kun familien – og de som er blevet inviteret af familien – som er forventet, at møde op på dagen.

En fremvisning vil altid ske på kapel, ofte på dagen for begravelseshandling, før kørslen til ceremonistedet.
Bekræft her den valgte præst. På jeres møde i sognegården aftaler I sammen begravelseshandlingen, mens vi så styrer rammerne omkring begravelsen eller bisættelsen.

Hvis du ønsker borgerlig handling, skal du blot bekræfte her, at det er I som familie, der skal forestå handlingen – eller bedemanden, hvis der foreligger aftale/dialog om dette.

Ønsker I reelt en ceremoniafvikler, kan vi komme til samtale inden for tre timer. Sammen vil vi forme programmet, og på selve dagen vil bedemanden forestå handlingen.

Skriv evt. nogle ord eller tryk "næste" for at gå til blomstershoppen.
Alle vores blomster leveres som vist på billederne. Der kan være sæsonmæssige udsving i benyttede blomster og grønt, mens størrelse og dekorationens udtryk forbliver ens.

Typisk bestiller familien kistepynt og en tilhørende bårebuket eller krans, og det er naturligvis muligt, at tilkøbe bånd.

Hvis I selv ordner blomsterne, skal du blot lade være med at bestille noget på denne side – husk blot at sige til jeres lokale blomsterhandler, at der kan pyntes en time før handlingens start.

Vælg afslutningsvis, hvordan blomsterne skal håndteres før og efter højtideligheden. Familien kan også vælge selv at håndtere blomsterne.

Donationer går ubeskåret til det ønskede formål – og e-mailservicen er gratis. Vælg først den ønskede modtager af de økonomiske midler, og indtast derefter navne og e-mailadresser på den eller de, I ønsker at invitere til højtideligheden.

Er en ønsket donationsmodtager ikke med på listen, så ring 70 25 25 33.
Hvis du ønsker handling i folkekirken, tryk da på knappen "næste", uden at angive noget på denne side.

Ved borgerlige ceremonier kan I her specificere musik, sange og ønskede salmer. Vi har også bedemænd som er konservatorieuddannede sangere, der kan forestå ceremonien.

Ønskes salmeblad, så vælg først antal og derefter den ønskede skabelon. Salmenumre skal indtelefoneres. Vælger du 0 stk., bestilles der intet.
Bekræft her kirkegården og den evt. tilknyttede udbudspris. Bemærk, at prisen er dikteret af kirkegården. Vi har som bedemænd ingen indflydelse på kirkegårdens udbudspris.

Et familiegravsted skal fornyes for mindst 10 år, mens et kistegravsted skal fornyes for mindst 20 år. Bemærk, at prisen kan variere meget, afhængig af lokale forhold.

Erhvervelse af nyt gravsted koster fra 3.100 kr. for en urneplads i de anonymes fællesgrav til 25.000 kr. for et dobbelt kistegravsted. Enten betales gennem bedemand, eller de sender faktura direkte.

Hvorvidt afdøde var medlem af folkekirken, har normalt stor indflydelsen på prisen. Hertil vil lokalt tilhørsforhold også have en indflydelse, så dyreste valg er "udenbys" som "ikke medlem".
Vælg her en passende gravsten, eller bestil en opgradering med mere tekst.

Køb af ny gravsten: Vælg først en passende gravsten, ønskede skrifttype, en dekoration, og skriv ønskede tekst til stenen. Tryk på "opdater pris" i bunden af denne side for at se prisen.

Opgradering af gravsten: Vælg "opgradering" i øverste på denne side, og udfyld den ønskede tekst. Tryk på "opdater pris" i bunden af denne side for at se prisen.

Ønskes ikke en gravsten, skal du blot vælge dette øverst på denne side. Her kan du også vælge at blive ringet op, hvis der efter begravelsen er ønske om en gravsten.

Ved opgraderinger tages der forbehold for, om stenen kan løftes ud af gravstedet uden brug af kran. Hvis der skal benyttes kran, kan der komme ekstra udgifter til stenhugger.

Ved kistebegravelser skal en gravsten ofte væk fra gravpladsen. Dette skal ske, før der kan graves, og en gravsten kan først komme retur tidligst seks måneder efter begravelsen.

Derfor tilbyder vores stenhuggere altid gratis opbevaring, hvis der skal opgraderes. Hvis stenen blot skal retur uden opgradering, koster dette fast 995 kr.
Vælg her en økologisk urne, der er godkendt på alle danske kirkegårde. Urnen går i et med naturen inden for 10 år.

Start med at angive, hvem der skal afhente urnen på krematoriet og bringe den til kirkegården. Hvis du har ønske om selv at afhente urnen, kontakter krematoriet jer direkte, når urnen er klar.

Hvis I lader os levere askeurnen på kirkegården, får I besked, når der er leveret. Man kan ikke deltage ved urnenedsættelsen, hvis gravstedet er den anonyme fællesgrav.
Hvis dette er den indledende bestilling vises her en oversigt over de produkter og tjenesteydelser, som er nødvendige for at gennemføre en ilægning i kiste på plejehjem, hospice eller i privaten.

Er dødfaldet sket på hospital eller afdøde allerede indbragt til kapel, sker ilægningen ofte først på dagen for arrangeret handling.

Rustvognskørsel gælder for de første 15 km. kørsel til kirke, kapel eller kirkegård for jordfæstelse på en hverdag. Ved en bisættelse, vil der ofte også være en kørsel til krematorium.

Vælg: "Udsæt valg af betalingsform" og bestillingen vil nu være på 0 kr. Vi er e-mærket og intet binder før bedemanden har arageret den fulde begravelses handling - og I har været igennem en bekræftende bestilling, hvor der kan vælges endelige betalingsform.

Tryk sidst på knappen nederst på siden: Betal og gennemfør ordre.

Inden for 15 minutter kontakter vi dig med henblik på samtale. Gennem løbende dialog - og når bestillingen er klar, fremsender vi dig et link til en bekræftende bestilling, hvor det også er muligt, at bestille blomster, urne og gravsten.

Hvis dette er den bekræftende bestilling - eller der skal askespredes over havet og ikke afholdes nogen form for ceremoni med kisten, vises her en komplet oversigt over, hvilke produkter og tjenesteydelser, der er nødvendige for gennemførsel af begravelseshandlingen.

Afslut bestillingen ved at vælge betalingsform og tryk på knappen: Betal og gennemfør ordre. Herefter modtager du per e-mail den endelige begravelsesplan og faktura til skifteretten.
En ordrebekræftelse er netop sendt til din e-mail. Bedemanden ringer dig op inden for 15 minutter eller du kan forvente en begravelsesplan fremsendt inden for 24 timer.
Få døgnservice hos Bedre Begravelses bedemænd for samtale om en begravelse eller bisættelse

Indtast informationer og bliv kontaktet

Anmelder af dødsfald, er
?For papirarbejdet, start med at oplyse hvem som er anmelder - den person, som familiemæssigt er afdøde tættest, oftest en ægtefælle eller et voksent barn. Hvis afdøde ikke har nogen nær familie, og/eller du er den nærmeste pårørende lige nu, skal du blot beskrive din relation til afdøde, f.eks. broder, kusine eller samlever.
Anmelders fornavn(e)
?Angiv den efterlevende anmelders fornavn(e), så bedemanden kan tage sig af papirarbejdet frem til skifteretten.
Anmelders mellemnavn(e)
Anmelders efternavn
?Angiv den efterlevende anmelders efternavn, så bedemanden kan tage sig af papirarbejdet frem til skifteretten.
Anmelders adresse
?Angiv den efterlevende anmelders bopælsadresse, så bedemanden kan tage sig af papirarbejdet frem til skifteretten.
Anmelders postnummer
?Angiv den efterlevende anmelders postnr. så bedemanden kan tage sig af papirarbejdet frem til skifteretten.
Anmelders by
?Angiv den efterlevende anmelders bopælsby så bedemanden kan tage sig af papirarbejdet frem til skifteretten.
Dit tilhørsforhold
?Anmelder behøver ikke være den person, der bestiller begravelsen, har kontakten med bedemanden og har ansvaret for at få det praktiske på plads. Hvis du ikke er anmelder, skal du her angive, at du er bestiller, der på vegne af ovenstående anmelder tager sig af bestillingen.
Din mobil (+45)
?Angiv dit mobiltelefon-nummer, så bedemanden kan ringe dig op til en samtale inden for 15 minutter, efter du har været gennem dette 7-trin spørgeskema til papirarbejdet, de indledende køb og valget af betalingsform.
Din e-mail
?Angiv din e-mail adresse til fakturaen, hvis der ønskes betaling via manuel bankoverførsel eller kredit til betaling efter skifteretten.
Trin 1 af 7
Anmelders infoAfdødes basis infoDe civile forholdØnskede handlingKisten og klæderAfhentningsstedTanker og støtte