16. april, 2015.
 
E-handelsfondens godkender BedreBegravelse.dk§ 1. Guide til køb på Jyske Begravelser
Bestilling af bedemand sker enten på et hjemmebesøg, i forretningen eller online i to faser: Første en basis-bestilling, hvor alle de praktiske oplysninger til brug for papirarbejdet indtastes.
 
Når basis-bestilling er gennemført, bliver du kontaktet af lokale jyske bedemandeinden for 15 minutter, for personlig betjening fremadrettet. Bedemanden laver alt papairarbejde.

Afslutningsvist fremsendes på mail et link til nye 7 online trin. Her kan handlingen og kirkegården bekræftes, samt der kan blomster blomster, gravsten og urne.
 
Trin 1: Anmelders informationer, den som underskriver. Her kan du tilføje dig selv som ”bestiller”, der på vegne af oplyste anmelder, ordner alt med bedemand og det praktiske.
 
Trin 2: Afdødes basis informationer og CPR nr. Ud fra adressen og indtastet postnr., gætter bestillingen automatisk by, kommune og sogn. Der er intet krav om indtastning af CPR.
 
Trin 3: Afdødes civilforhold, som f.eks. en eventuel ægtefælles oplysninger. Der er intet krav om at du skal kunne huske steder, CPR nr. eller datoer.

Trin 4: Medlemskab af trossamfund, ønskede begravelsestype og oplysninger om evt. familiegravsted eller ønske om køb af nyt gravsted.

Trin 5: Vælg en kiste og evt. ligklæder, hvis ikke afdøde allerede er iklædt. Vælg urne, hvis der skal askespredes over åbent hav.

Trin 6: Oplysninger for afhentningen, og deadline for rustvognens ankomst. Er dødsfaldet sket på hospital, er der ingen kørsel her og nu. Kørsel vil ske på dagen for højtidelighed.

Trin 7: Tanker omkring højtidelighed og kirkegård. På dette sidste trin vælges der også, om der ønskes at søge om begravelseshjælp hos kommunen og sygeforsikringen Danmark.

Gå til kassen og betal med kreditkort, bestil en manuel bankoverførsel for betaling efter højtidelighed eller køb det hele på kredit for betaling via boet efter skifteretten. Bedemanden ringer dig nu op for samtale inden for 15 minutter.

Når bedemanden har fundet præst, aftalt dato med kirken og undersøgt kirkegården, modtager du pr. e-mail et link til den afsluttende bestilling, som omfatter 7 nye online trin:

Trin 8-14: Bekræft tid og sted for aftalt handling, sognepræst eller privat valgt afvikler af ceremonien, samt arrangeret gravsted.Se kistepynte, bårebuketter, kasteroser, sammensæt gravsten og vælg en urne, hvis der er ønske om bisættelse.

Samtidig betales de tilhørenede kirkegårdsudgifter i kassen, som afslutter den samlede bestillingen. Alle involverede parter modtager nu en elektronisk begravelsesplan, samt bedemanden laver alt papirarbejde frem til skifteretten.

§ 2. Persondatapolitik
Hos Jyske Begravelser har vi taget en række forholdsregler for at gøre dit køb risikofrit. Når du betaler med kreditkort, opbevares dine kortoplysninger ikke hos Jyske Begravelser, men hos vores bank (lovkrav).

Oplysninger sendes i krypteret form direkte til banken gennem en SSL-certificeret server. Det er derfor sikkert at anvende kreditkort som betaling samt at indtaste følsomme oplysninger på Jyske Begravelser. Køb med kreditkort er underlagt de sædvanlige regler for kortbetaling.

De oplysninger, du afgiver om afdøde og om dig selv, vil udelukkende blive brugt over for relevante offentlige myndigheder, til etablering af nødvendige papirer til begravelsesmyndigheder samt til rekvirering af service i forbindelse med begravelsesceremonien.

Alle fremsendte juridiske dokumenter opbevares forsvarligt og returneres til dig efter begravelsen.Vi foretager kun registrering af dine civile og personlige oplysninger, herunder adresse, CPR nr., mobiltelefon nr. og e-mail adresse, med det formål at kunne give dig de ydelser, du har bestilt. Hertil skal der afgives civile oplysninger, herunder ægtefælles navn, adresse og evt. dødsdato.
 
Oplysninger indsamlet via Jyske Begravelser sker med dit udtrykkelige samtykke – både som anmelder af et dødsfald og som køber af serviceydelser - og deles kun med begravelsesmyndighederne. Alle data gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven, ogopbevares derfor i krypteret form på en SSL-certificeret server og er til en hver tid kontrolleret af den dataansvarlige: Direktør/webmaster Peter Holm. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringer, og du har ret til indsigt. Henvendelser i forbindelse med persondataloven bedes du rette til .

Alle dokumenter, som indeholder cpr. numre transmitteres krypteret og/eller sendes via Post Danmark.

Der anvendes cockie og logstatistik af al brugeraktivitet på Jyske Begravelser for aktivt kunne overvåge kørende begravelsesforretninger. I Internet Explorer 5.x slettes cookies under menuen ’Funktioner’ -> ’Internetindstillinger’ -> ’Slet cookies’.”, men anbefales ikke ved brug af Jyske Begravelser.
 
§ 3. Accept af handelsbetingelser
Du skal være fyldt 18 år, være myndig og kunne acceptere disse handelsbetingelser, hvis du ønsker at benytte /. Kan du ikke acceptere disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside. Du opfordres til at udskrive og læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med forpligtelser og rettigheder, inden du køber vores produkter eller serviceydelser. Ved brug af denne hjemmeside bliver du bedt om aktivt at acceptere vores handelsbetingelser, og du modtager efterfølgende en kvittering herfor pr. e-mail. Hvis der er et ønske om efterforsendelse af kvitteringen/ordrebekræftelse, kan der rettes henvendelse på  for at få denne fremsendt igen.
 
§ 4. Udbud af produkter og serviceydelser
Jyske Begravelser er en online-bedemandsservice, hvor det er muligt at bestille en begravelse eller bisættelse (herefter under ét betegnet som begravelse). Udbud omfatter alle serviceydelser og produkter relateret til en begravelse. En akut bestilling kan gennemføres i flere trin - først bestilling af transport af afdøde, herefter planlægning af ceremonien og evt. bestilling af gravsted. Der kan på Jyske Begravelser også forudbestilles egen begravelse med de særlige ønsker, der måtte knytte sig til denne.


§ 5. Priser
Alle priser på Jyske Begravelser er angivet i danske kroner og er inklusive 25 % moms på momspligtige poster. Alle oplyste priser på Jyske Begravelser er dagspriser og kan efter betalingen ved akut ordre ikke ændres eller forhøjes.
 
Priserne kan studeres nærmere ved at klikke her. Det er muligt at betale med Dankort, VISA, MasterCard, AcceptCard eller Nordea e-bank gebyrfrit - eller bestille en manuel bankoverførsel (fast pris: 195 kr.) eller købe det på kredit, så betalingen først falder efter skifteretten (fast pris: 1.590 kr.). Regningen forfalder da til betaling når skifteretten har udleveret boet til behandling og arvingen/erne har modtaget en skifteretsattest.

(OBS! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen).
 
Blanket til ansøgning om begravelseshjælp, skal fremsendes til os i underskrevet stand. Jyske Begravelser ansøger herefter kommunen om hjælpen. Udbetalt begravelseshjælp modregnes i fakturabeløbet. Såfremt boet eller begravelseshjælpen ikke dækker de samlede udgifter, skal differencen betales af Anmelder, der hæfter personligt for det fulde fakturabeløb til betaling sker.
 
Transportomkostninger oplyses inden køb. Ved bedemandens afhentning akut på privat adresse i etage ejendomme uden elevator, hvor der ikke er muligt at ilægge afdøde i kisten uden brug af bårer, tillægges der et gebyr på 395 kr., som opkræves i den afsluttende bekræftende onlinebestilling.Kvittering for køb fremsendes altid pr. e-mail.
 
Mangler du en kvittering eller ordrebekræftelse for dit køb, bør du straks tage kontakt til os for fremsendelse af kopi.
Ved formidling af udbudspris på ønskede gravsted (udlæg), tages der forbehold for forkert oplyste priser. I disse tilfælde, fremsender vi altid en ekstra faktura med kirkegårdens originale faktura som dokumentation vedhæftet, til anmelder eller den person som har bestilt begravelsen/bisættelsen.
 
Ved forudbestillingen af begravelse tages der forbehold for tillægsbetaling ved en markant stigning i offentlige afgifter på købte produkter, ved afdødes førtidige udmelding af trossamfund (mistede rabatter) og ved tredjeparts ophør - f.eks. valgte ceremonisted. Der henvises i øvrigt til § 7: Dine forpligtelser.Betalingskortgebyr oplyses inden køb. Et eventuelt gebyr for ydet indtastningsservice vil også blive tillagt, inden du accepterer dit køb.
 
Der pålægges ikke transaktionsgebyr på betalingen. Betalinger kan efter aftale afregnes i valuta til gældende dagskurs.Ved bestilling af opgradering af eksisterende gravsten, forudsætter oplyste pris online, at gravstenen ikke vejer over 75 kg. Alternativt skal ekstra omkostninger for transport påregnes efter aftale (behov for ekstra mandskab eller kran). Her er alle indgraveret skrifttyper på Jyske Begravelser sandblæst.

 
§ 6. Sikkerhed i købet ved forudbestilling af egen begravelse
Som en ekstra kundeservice tilbyder Jyske Begravelser dig maksimal sikkerhed for indbetalte beløb - så du er sikret på den lange bane. For kun 349 kr. i engangsydelse opretter vi en klientkonto i dit navn hos Advokatfirmaet ROAR, Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde. Følgende regler er da gældende for din forudbestilling:På klientkontoen bliver 90 % af ordresummen på forudbestillingen indbetalt. De resterende 10 % tilgår Jyske Begravelser, og dækker vores omkostninger for oprettelse af forudbestillingen. Først ved forevisning af gyldig dødsattest (udstedes af lægen) eller skifteretsattest bliver det deponerede beløb udbetalt til Jyske Begravelser.

Alle udbetalinger fra din klientkonto til Jyske Begravelser sker kun med godkendelse af Advokatfirmaet ROAR. Klientkonti vil kun blive oprettet i pengeinstitutter underlagt dansk lovgivning, herunder Loven om indskydergaranti eller statslige garantiordninger. Prisen for begravelsen er fast i aftalens løbetid. Tilskrevne renter på klientkonti tilfalder Jyske Begravelser og udbetales sammen med det deponerede beløb. Dette tjener til en tilnærmelsesvis dækning af prisudviklingen i samfundet, i klientkontoens løbetid. Renter indberettes til Skat.

 
§ 7. Aftaleindgåelse
Det er uforpligtende og gratis at henvende sig med ønsker og tanker ved en forudbestilling af egen begravelse. Både ved akut ordre og ved forudbestilling af egen begravelse indgås en bindende aftale først, når der foretages en onlinebetaling til dagspriser. Alle aftaler indgås på dansk med Jyske Begravelser v/Natursten.dk ApS,CVR-nr. 31881617, Djalma Lunds Gård 1, 4000 Roskilde.
 
Du modtager en kvittering pr. e-mail, der er bevis for dit køb. Ønsker du at få gensendt kvitteringen/ordrebekræftelsen, kan du altid skrive til Jyske Begravelser.dk. Ved forudbestillinger af egen begravelse fremsender vi tillige en af os underskrevet begravelsesaftale, samt en kvittering udstedt af Advokatfirmaet ROAR for deponering på klientkonto - hvis denne mulighed er valgt.
 
Begravelsesaftalen indeholder en beskrivelse af de bestilte ønsker, købte produkter og den samlede købesum.

 
§ 8. Dine forpligtelser
Det er dit ansvar at give meddelelse til Jyske Begravelser, hvis der sker ændringer i personlige eller civile forhold, eller hvis der på anden vis opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af en afgivet bestilling. Eventuelle meromkostninger ved ændringer er for din – eller boets egen regning.

 
§ 9. Ændring af ordre
Ændring af ordrer kan nemmest ske via det i vores første e-mail fremsendte link, men også ved at kontakte vores kundeservice på eller ringe i dagtimerne på tlf. 70 25 25 33. Ændringer i forudbestilling af egen begravelse er kun mulig ved telefonisk henvendelse til Jyske Begravelser. Vi vil under normale omstændigheder kunne acceptere ændringer, men hvis din ordre er meget fremskreden, eller serviceydelser eller produkter allerede er udført eller igangsat, vil ændringer kun kunne gennemføres som et nyt køb.

 
§ 10. Reklamationsret

Hos Jyske Begravelser har du en lovmæssig reklamationsret på alle produkter og serviceydelser. Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt produkt eller serviceydelse, såfremt forudsætningerne herfor er til stede. Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer eller afhjælpninger må ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for os.

Reklamationer skal ske til Jyske Begravelser´s Kundeservice på .  Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr  

§ 11. Fortrydelsesret
Du har standard 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis ydelsen behøves leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
 
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.
 
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Hvis material har været ude at køre, anses en rimelig betaling som bedemandens honorar + en rustvognskørsel (maksimalt: 3.090 kr.). Hvis intet material har været ude at køre, anses en rimelig betaling som alene bedemandens administrative honorar (fast pris: 1.595 kr.).
 
Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved  eller ved at ringe på 76 40 80 90. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Tilbagebetaling af købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.


§ 12. Levering
Serviceydelser udføres hurtigst muligt efter ordre og aftale. Jyske Begravelser leverer de bestilte varer til den bestilte ceremoni og senere til kirkegården, når graven er klar til at modtage den bestilte gravsten. Vores leverancer sker i samarbejde med anerkendte transportører/bedemænd og servicepartnere. Jyske begravelser leverer til hele Danmark med undtagelse af ikke-brofaste øer.


§ 13. Vores kommunikation
Ved accept af disse handelsbetingelser accepterer du samtidig, at Jyske Begravelser må tage kontakt til dig pr. e-mail, sms og via telefon i det omfang, det er nødvendigt for at kunne servicere dig optimalt i forhold til din forespørgsel, forudbestilling eller indgåede akutte begravelsesforretning.


§ 14. Ophavsret
Denne hjemmeside og alt dens indhold er ejet og drevet af Natursten.dk ApS – en virksomhed, der er underlagt dansk lovgivning, og som har sit hovedkontor i Roskilde, Danmark. Læs disse handelsbetingelser nøje igennem, før du går i gang med at bruge Jyske Begravelser.


§ 15. Brugen af materialer
Du må ikke kopiere, reproducere, transmittere eller på anden vis distribuere indholdet af denne hjemmeside til offentlig eller kommercielt brug uden forudgående tilladelse fra Jyske Begravelser, der er drevet og ejet af Natursten.dk ApS.


§ 16. Generel betingelse
Jyske Begravelser forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre, forandre eller opdatere disse handelsbetingelser.

Vær opmærksom på, at bedemanden kun fjerner genstande fra afdøde i tilfælde, hvor disse kan udøve skade på kremeringsovne eller blive en mulig forureningskilde ved jordfæstelse af kisten på gravpladsen. Ringe, smykker og andre mindre genstande af metal, vil ikke blive fjernet af bedemanden før, ved eller efter ilægning og forsegling i kisten.

Hvis afdøde har genstande af værdi på sig eller opbevaret på hospital, er det kapellets tilknyttede Kvartermester' opgave og ansvar, at sikre alle genstande. Afdøde er reelt helt afklædt, når bedemanden får lov at komme til for iklædning og ilægning af afdøde i kisten. Alle sikrede genstande kan udleveres mod forvisning af skifteretsattest ved henvendelse i hospitalets reception.
 
Dog anbefales det altid, at familien sikrer sig alle værdigenstande udleveret via hospitalspersonalet, før afdøde køres på kapel. Også ved dødsfald på plejehjem, hospice eller privat, er det anmelders/familiens ansvar, at fjerne alle genstande, før bedemanden for adgang til afdøde (iklæde og ilægge i kiste). Alene genstande som skal begraves/kremeres sammen med afdøde, forbliver sammen med afdøde. BedreBegravelse.dk påtager sig intet ansvar for evt. mistede ejendele.
 
Ved brug af denne hjemmeside kræves der respekt for portalens samarbejdspartnere. Useriøs brug af / vil resultere i sletning af profil, IP lås og evt. politianmeldelse.

Klageadgang: Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Peter Holm, telefon 76 40 80 90. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til bedemændenes klagenævn, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
 

Portal: https:///www.JyskeBegravelser.dk
Firmanavn: DanskeBegravelser ApS
Adresse: Midtager 39, 2605 Brøndby
Telefon: 76 40 80 90
E-mail:
E-mail: regnskab@danskebegravelser.dk